Meaningful Experience “Ecodorp ontmoet Bergen”

Vrijdagmiddag 3 oktober 2014 faciliteert One Million Snowflakes de ontmoeting tussen de initiatiefnemers van Ecodorp Bergen en de inwoners van de gemeente Bergen.

ecodorp-bergenEcodorp Bergen wil een bijzondere gemeenschap creëren op het voormalige 16 ha. grote mobilisatiecomplex aan de rand van Bergen (NH). Het is een unieke plek en een bijzonder proces. We gaan met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van Ecodorp Bergen rond de thema’s cultuurhistorie, kunst, ecologie en educatie.

Meld je aan voor 3 oktober

Rond deze thema’s worden smaakmakers, beleidsmakers en opiniemakers uit de gemeente Bergen uitgenodigd. Ken je mensen in Bergen die hier interesse in hebben? Attendeer ze hierop! Ook zijn Snowflakes welkom en ‘professionals met een hart’ die hun kennis en ervaring willen inzetten voor de verdere ontwikkeling van Ecodorp Bergen. Wiil jij bij deze ‘Meaningful Experience’ zijn om jouw frisse blik op dit initiatief te geven? Meld je dan aan via info@onemillionsnowflakes.org.

Meer informatie

Bekijk de rapportage die RTV NH op 27 mei j.l. heeft gemaakt om een beter idee van dit initiatief te krijgen. Op 30 mei 2013 is Ecodorp Bergen eigenaar geworden van het voormalige mobilisatiecomplex. In hun nieuwsbrief staat hoe dit tot stand is gekomen. En op hun site geeft Ecodorp aan dat ze “een gemeenschap willen creëren waar mensen op een harmonieuze en respectvolle manier samenleven in liefdevolle verbinding met elkaar, de aarde en de kosmos en met ruimte voor de ontplooiing van ieders kwaliteiten.

Thema’s: cultuurhistorie, kunst, ecologie en educatie

Ecodorp Bergen op Google mapsCultuurhistorie: het voormalig Vliegveld Bergen heeft een belangwekkende rol gespeeld in de 2e Wereldoorlog. Ook is één van de eerste polders in Nederland hier drooggelegd. Ecodorp Bergen wil in haar ontwikkelingsplannen ruim aandacht geven aan deze verhalen. En deze geschiedenis ook tastbaar bewaren voor nu en voor later.

ecodorp-bergen-plattegrondKunst: Bergen en kunst zijn onlosmakelijk verbonden. Wat kan het Ecodorp doen om hier ook invulling aan te geven? Ruimte voor kunstenaars in ateliers, ruimte voor bijzondere voorstellingen en uitvoeringen…..?

Ecologie: Met ecologie raak je de kern van een Ecodorp. Als samenleving staan we aan het begin van een transitie. Ecodorp wil een inspirerend voorbeeld zijn hoe we ecologisch en duurzaam kunnen samenleven. Hoe kunnen we daarmee aansluiten bij Bergen, haar inwoners en bestuurders en welke rol kunnen we daarin vervullen?

Educatie: Ecodorp Bergen doet nu en in de toekomst veel ervaring op met moderne én traditionele technieken op het gebied van energie, landbouw, bouw, afvalreiniging, circulaire economie, sociale woonvormen etc. Het Ecodorp is onderdeel van een wereldwijd netwerk van Ecodorpen. Dit netwerk is ook lid van het raadgevend orgaan voor het VN- duurzaamheidsprogramma. Er is veel kennis die het Ecodorp wil delen. Door volwassen educatie en door op school of op het Ecodorp zelf leerzame programma’s aan te bieden.