specialisme

ervaring

 • Ruim 30 jaar in het communicatievak. Van communicatiestrategie of procesaanpak ontwikkelen tot uitvoering begeleiden, afdelingen aansturen en trainen, en facilitator sessies.

  Monique Neyzen

  Monique Neyzen

 • Veel ervaring met communicatie in de publieke sector zowel als extern adviseur/manager sinds 2000 als van binnen uit. Zat jarenlang als strategisch adviseur in de Communicatiepool van het rijk.
 • Ervaring met de non-profit sector, zakelijke dienstverlening (banken, verzekering, ICT), onderwijs en zorg.
 • Ervaring met alle overheidslagen: van alle ministeries bij het rijk tot uitvoeringsorganisaties, provincies, regio’s, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden in projecten.
 • Vertrouwde sectoren: de gezondheidszorg, water sector, ruimtelijke projecten (planvorming, infrastructuur, toekomstvisies, stadsvernieuwing, pps samenwerking), natuur en milieu problematiek, onderwijs sector, deregulering, handhaving, enz.
 • Typerend werk: vaak op het snijvlak van communicatie, beleid en organisatie zoals in opstartfase van politiek gevoelige projecten met veel partijen.
 • V.b.: veranderprocessen, positioneringsvraagstukken, innovatie aanpak, participatie processen, samenwerking partijen, afdelingen professionaliseren, probleemverkenning uitvoeren, onderzoek begeleiden & vertaalslag aanpak maken.
 • Geeft en ontwikkelt trainingen zoals Factor-C (omgevingsbewust werken), participatie, creatieve werkvormen en verzorgt individuele coaching.
 • Facilitator bijeenkomsten zoals teamdagen, projectstart-up, brainstorms, kernboodschap en omgevingsanalyse sessies.
 • Redacteur en auteur Handboek Communicatie van Organisaties, verschillende artikelen, oud-redactielid vakblad Communicatie.
 • Heeft een uitgebreid netwerk in het vak en aanverwante disciplines, werkt graag samen met andere bureaus of deskundigen.
 • Werkt nu ook als beeldend kunstenaar, zie www.love4art.nl en neemt selectief communicatie opdrachten aan als klankbord, coach, facilitator en strategisch adviseur.

anderen over mij

…zeer ervaren vakvrouw, een allround adviseur en gesprekspartner op directieniveau, een people manager voor de afdeling, en een inspirerende trainer…

…strategisch en pragmatisch, kritisch klankbord en creatief in oplossingen, analytisch en betrokken, brengt rust in chaos. Gedreven om veranderingen op gang te krijgen, lijn in de communicatie te brengen, complexe processen vorm te geven, of professionals vakinhoudelijk te inspireren…

…een manager met inzet en visie, open management stijl, stuurt aan vanuit de inhoud. Bewuste keuze om interim management opdrachten af te wisselen met inhoudelijke adviesopdrachten waarbij ze zelf plannen schrijft, uitvoering aanstuurt en ‘met de voeten in de klei’ staat…

… als Monique een sessie begeleidt komt het maximale uit de groep, ze maakt echt verschil als facilitator…