Woorden mogen alleen dienen om de stilte te verbeteren.