Galjaardlezing Van Rijn: beeld van de werkelijkheid

Galjaardlezing 2015 van staatssecretaris Martin van Rijn: Handen in je zakken

Galjaardlezing 2015 van staatssecretaris Martin van Rijn: Handen in je zakken

Dit jaar hield staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hield de Galjaardlezing. Hij ging in op de dilemma’s van de overheid bij de grote decentralisaties in de zorg. Van Rijn constateert dat: “Een wedloop van verschillende beelden tast het gezag van media èn overheid aan. Dat betekent: openstaan voor andere meningen, bereid zijn de achterkant van het gelijk te zien en precies te willen weten hoe het in de werkelijkheid zit. Dat stelt hoge eisen aan ons vermogen om te ‘surfen’ op media-events en incidenten. Juist dan moet je op de top van het vak kunnen acteren. Juist op die momenten moet je nog harder op zoek naar de genuanceerde werkelijkheid. En die is genuanceerder dan je in 140 tekens kan neerzetten”. Ook geeft Van Rijn aan dat de relatie tussen communicatie en beleid is veranderd de laatste jaren. “Eigenlijk is er weinig onderscheid meer tussen beleid en communicatie”. Maar wat verwacht hij dan van communicatieprofessionals? Goede contacten met beleid en het veld: weten hoe het echt zit en communiceren in de praktijk. Dus: “Handen uit de zakken. Contact leggen tussen de mensen die er toe doen. Dat lukt alleen als ze echt thuis zijn in de materie. Help mij: wat is er nu werkelijk aan de hand.”

Kernboodschap en beeldvorming

Neyzen Communicatie heeft voor VWS sessies voor het formuleren van een kernboodschap rond de veranderingen in de zorg begeleid. In zijn Galjaardlezing gaf Van Rijn aan dat de boodschap antwoord geeft op de vraag waarom we dit doen. Vanwege de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst en betrokkenheid. Bij pretest van de boodschap bleek dat men zich goed in het appel op maatschappelijke verantwoordelijkheid kon vinden. “Veel mensen onderkennen dat ze meer eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Maar verbinden de tekst met bezuinigingen, zodra duidelijk werd dat de rijksoverheid afzender van de boodschap was”. Van Rijn laat de visualisatie zien die daarna van de boodschap is gemaakt. Hij heeft zelf de tekst van deze ‘explanimation’  ingesproken, die inmiddels 50.000 keer is bekeken en wordt door veel gemeenten wordt gebruikt. “Naast de klassieke manier van communiceren en beleid maken gaat het ook om het inspelen op gebeurtenissen. Beeldvorming was al belangrijk, en wordt dat steeds meer”, aldus Van Rijn. Voor zijn volledige verhaal, zie hier.