18 feb OMS Meaningful Meeting Nyenrode

nijenrodeDe initiatieven van de stichting Move en ’t Hof van Cartesius staan centraal op de OMS Meaningful Meeting op woensdag 18 februari van 17:30 tot 21:30 uur op Nyenrode.

 

 

Op woensdag 18 februari van 17:30 tot 21:30 uur organiseert One Million Snowflakes een Meaningful Meeting op Nyenrode. One Millions Snowflakes (OMS) Meaningful Meetings zijn vrij toegankelijk voor iedereen die wil en kan bijdragen (aanmelden). Deze avond gaan we twee initiatieven helpen: 1. stichting Move en 2. ’t Hof van Cartesius.

moveMove organiseert projecten waarin studenten en kinderen uit aandachtswijken elkaar, en elkaars leefwereld leren kennen om elkaars talenten verder te ontwikkelen. Samen krijgen zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een kortlopend traject. Voor meer informatie zie www.stichtingmove.com Move wil de Snowflakes laten meedenken over samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven in de steden waar ze actief zijn. Ze hebben drie vragen:

  1. Hoe kunnen we samen met lokale bedrijven optrekken in het bereiken van onze doelen?
  2. Welke toevoegde waarde kunnen we deze bedrijven bieden?
  3. Op welke wijze kunnen we deze bedrijven bereiken en zo betrekken bij ons werk?

hof van cartesius‘t Hof van Cartesius is een kleinschalige, organische gebiedsontwikkeling in het Cartesiusgebied in Utrecht (de Vlampijpzone). Het zit nog in de ontwikkelingsfase, maar er zijn stevige ambities. Ze willen een vernieuwende, groene werkplek in Utrecht worden. En zowel de architectuur als de totale stedenbouw circulair te ontwikkelen. Zodat een uniek praktijkvoorbeeld van innovatieve, spontane stedenbouw onstaat. Als pilot in het Cartesiusgebied en voor braakliggende terreinen elders in de wereld. Het is proeftuin om de mogelijkheden voor kortstondige en veranderlijke stedenbouw te onderzoeken. Het krijgt zowel een private als een publieke functie, om zo meerwaarde te creëeren voor het gehele gebied. Het kan als katalysator dienen voor de transformatie van het bedrijventerrein tot creatieve hotspot. Ook is het een zoektocht naar een interessante groene (werk)sfeer, een slimme organisatievorm en een innovatief verdienmodel. Ze willen samenwerken met andere creatieve ondernemers die zich daar willen vestigen, een werkplek willen delen of zelf willen bouwen. Maar ze beginnen klein. Door zelf te pionieren, zelf een eerste paviljoen te bouwen en zelf te ondernemen vanuit ’t Hof van Cartesius. Komend half jaar willen ze beginnen met de realisatie. Hiervoor is geld van investeerders nodig, maar vooràl mensen en bedrijven die samen met hun deze proeftuin willen realiseren. Door te bouwen, te sponsoren, te etaleren, te huren en te experimenteren.
‘t Hof van Cartesius wil tijdens de Meaningful Meeting samenwerkingen en vernieuwende manieren van investeren / ontwikkelen bespreken. De volgende vragen staan centraal:

  1. We maken geen blauwdruk vooraf, maar laten materialen en gebruikers ons plan mee vormen. In de verkenningsfase geven veel partijen aan interesse te hebben in het plan. Hoe overtuigen we nu mensen om ook daadwerkelijk mee te gaan doen?
  2. Op wat voor “vernieuwende” wijzen kunnen we partijen laten investeren / bouwen aan ons plan, zonder controle te verliezen? (bv. sponsoring materialen / gebruik ruimten)
  3. Duurzaamheidsambities en circulair ontwikkelen kosten vaak extra geld. Hoe kunnen we de ambities hoog houden en toch met minimale voorinvestering ons plan ontwikkelen? Hoe kunnen wij een podium zijn voor andere initiatieven op dat gebied en bijvoorbeeld als pilot dienen voor bouwsystemen?