Keuzewijzer e-tools hulpmiddel participatie

keuzewijzer e-toolsOm dialoog -echte uitwisseling- op gang te krijgen, zijn ontmoetingen belangrijk, dit maakt direct contact mogelijk. Naast de inhoudelijke uitwisseling kan je face-to-face beter op non verbale signalen reageren, gevoelige zaken bespreken, weerstand op tafel krijgen en de dialoog verdiepen. Bijna alle participatieprocessen bestaan uit een combinatie van online en offline activiteiten.

Met een online dialoog kan je vaak een bredere of andere groep stakeholders betrekken, op een moment dat het hun uitkomt. In ontmoetingen kan de dialoog zich verdiepen met de meest betrokken stakeholders. Zorg voor verbinding tussen de online en offline dialoog. Gebruik in ontmoetingen de input uit de online dialoog en voed deze weer, toets bijvoorbeeld reacties en resultaten uit ontmoetingen weer online bij een bredere groep. Voor een effectief participatieproces is een goede samenhang tussen online en offline dialoog wezenlijk, vaak in combinatie met onderzoek. Movisie heeft een nuttige keuzewijzer met e-tools voor participatie gemaakt. Laat je erdoor inspireren voor de online dialoog!

schema beleidscyclus burgerbetrokkenheid